Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

E0.FR-539

DOKTORA SANATTA YETERLİK MÜFREDAT FORMU

Yeni Doküman

E0.FR-540

YÜKSEK LİSANS MÜFREDAT FORMU

Revizyon

E0.FR-537

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ İZLEME KOMİTESİ DEGİSİKLİGİ BİLDİRİM FORMU

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA