Birim Kalite Temsilcileri

Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Gülbin KARLIAĞA
 • gkarliaga@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 6004
Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Merve GÜLTEKİN
 • mgultekin@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 6502
Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Necdet ATASOY
 • natasoy@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 5003
Fakülte Sekreteri
Kamu Hukuku Bölümü
Fakülte Sekreteri
Kübra AKBULUT KAYISI
 • kakbulut@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4138
Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Serdar ÇÖP
 • scop@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 6151
Fakülte Sekreteri
Temel İslam Bilimleri
Fakülte Sekreteri
Vahit YALIN
 • vyalin@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 1302
Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Seda ÇETİN
 • scetin@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4117
Fakülte Sekreteri
 
Fakülte Sekreteri
Kıymet SARIAL AĞHAN
 • ksarial@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4104
Şef
 
Şef
Bülent UÇAN
 • bucan@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 6121
Yüksekokul Sekreteri
 
Yüksekokul Sekreteri
Hatice Özge KAYA
 • hokis@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 6215
Yüksekokul Sekreteri
 
Yüksekokul Sekreteri
Elif DOĞRU
 • edogru@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4151
Öğr. Gör.
İngilizce Hazırlık Programı
Öğr. Gör.
Niyazi AĞAOĞLU
 • nagaoglu@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 3002
Daire Başkanı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Fatih NALKESEN
 • fnalkesen@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4118
Satınalma Uzmanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satınalma Uzmanı
Emrah HOPANOĞLU
 • ehopanoglu@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 1038
Daire Başkanı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Daire Başkanı
Asude TAVUS
 • atavus@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 2023
Memur
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Memur
Taner SÜZGÜN
 • tsuzgun@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4136
Şube Müdürü
Personel Daire Başkanlığı
Şube Müdürü
Abdurrahman YEŞİL
 • ayesil@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 1016
Şef
Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı
Şef
Şadiye YAĞMURKAYA
 • syagmurkaya@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 4049
Şef
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Şef
Seher ÇELİK
 • scelik@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 1068
Mimar
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mimar
Muhammed Süleyman DEVELİ
 • msdeveli@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 /
Müdür
Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdür
Müzeyyen AKARSU KORKMAZ
 • makarsu@fsm.edu.tr
 • 0212 521 81 00 / 1027
DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA