Hakkımızda

01/06/2018 tarih ve 120 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi’nin kalite standartları (ISO 9001 vb.) doğrultusunda yapılanmasını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak aynı zamanda Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Rektörlüğe bağlı Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Kalite Koordinatörlüğü, Üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet, idari ve yönetsel süreçlerdeki ulusal ve uluslararası eğitim standartlarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas almaktadır. Bu minvalde Koordinatörlüğümüz; üniversitemizin tüm faaliyet alanlarının değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, kalite düzeylerinin belirlenmesi ve tanınması konusundaki çalışmaları koordine ederek yürütmektedir.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA