Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

E0.SÖ-019

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ YURT DIŞI DİL EĞİTİMİ BEYANNAME VE TAAHHÜTNAMESİ                                 (BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN)

Revizyon

E0.GT-126

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-127

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-130

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MESLEKİ GELİŞİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-131

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MÜFREDAT VE MATERYAL GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-132

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-133

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-135

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ SEKRETERİ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-136

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MEMURU GÖREV TANIMI

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA