31.03.2022 Tarihli Yeni Yayımlanan Doküman

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

K0.PR-009

ÖĞRENCİ KALİTE ELÇİLERİ PROSEDÜRÜ

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA