Online Kalite Koordinatörlüğü Toplantısı Gerçekleştirildi

21.05.2019

Üniversitemiz kalite çalışmalarına Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisi ve kısıtlı normale dönüş sürecinde yapılacak faaliyetlere yönelik Online Kalite Koordinatörlüğü Toplantısı gerçekleştirildi.  Yönetim Temsilcimiz Sn. Rektör Yrd. Z. Hakan AKPOLAT başkanlığında üyelerimizin katılım sağladığı toplantıda;

  • Salgının birim bazlı ve paydaşlar (iç/dış) üzerine etkilerinin kalite açısından değerlendirilmesi,
  • Risk çalışmaları konusunda birimlerin geri dönüşlerinin değerlendirilmesi,
  • Uzaktan eğitimler ilgili şikâyet ve görüşlerin değerlendirilmesi,
  • Risk ve fırsatlar üzerine beyin fırtınası yapılması,
  • ISO 9001:2015 sertifikasyon sürecinin değerlendirilmesi,
  • Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun uzaktan eğitim süreci ile ilgili talepleri ve birim bazlı dönüşlerin değerlendirilmesi,
  • Kısıtlı normalleşme kapsamında işe başlama sürecinde kalite çalışmalarına dönük faaliyetlerin programlanmasına dönük konular görüşüldü.
DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA