Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üyeliği Başvuru Koşulları

Değerli Öğrencilerimizin Dikkatine;

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince; "Yükseköğretim Kalite Kurulu’na Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar" hazırlanarak, 6 Şubat 2019 tarihli Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir.

Öğrenci Üye Başvuru Koşulları

  • 3.sınıf ve üzeri, lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görüyor olmak.
  • Yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine sahip olmak.

    Adayların başvuru dosyalarında; niyet mektubu ve kalite güvencesi alanındaki deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.

 Söz konusu ilke, esas ve başvuru koşulları uyarınca, Yükseköğretim Kalite Kurulu'na “Öğrenci Üye” olmak isteyen adayların  15 Mart 2019 (Cuma) tarihine kadar Koordinatörlüğümüzün kalite@fsm.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular arasından, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir öğrencinin, iletişim bilgileri ve başvuru dosyası Yükseköğretim Kalite Kurulu'na gönderilecektir.

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar için tıklayınız.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA