Yeni Yayımlanan, Revize ve İptal Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

İ0.FR-037

TEKLİF MEKTUBU

Yeni Doküman

İ0.FR-038

TEKLİF ZARFI ALINDI BELGESİ

Yeni Doküman

İ0.FR-039

ZİMMET FİŞİ

Revizyon

İ1.FR-015

ÖDENEK TALEP FORMU

Revizyon

İ1.FR-017

İDARİ ŞARTNAME

Revizyon

İ1.FR-018

TEKNİK ŞARTNAME

Revizyon

İ1.FR-019

İHALE ONAYI

Revizyon

İ1.FR-020

İHALE KOMİSYONU KARARI

Revizyon

İ1.FR-021

SÖZLEŞME

Revizyon

İ1.FR-022

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI

Revizyon

İ1.FR-023

GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

Revizyon

İ1.FR-024

DOKÜMAN TESLİM TUTANAĞI

Revizyon

İ1.FR-026

TESLİM TUTANAĞI

Revizyon

İ1.FR-027

SARF MALZEME TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

Revizyon

İ1.LS-029

YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU

Revizyon

İ1.LS-030

FİYAT MUKAYESE TABLOSU

Revizyon

E1.FR-008

ÖN LİSANS MÜFREDAT FORMU

Revizyon

E1.FR-009

LİSANS MÜFREDAT FORMU

İptal

İ1.FR-025

MALZEME TESLİM TUTANAĞI

İptal

İ1.FR-026

TESLİM TUTANAĞI

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA