Yeni Yayımlanan ve Revize/İptal Edilen Dokümanlar

 

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

İ1.FR-008

ÜCRET İADE TALEP FORMU

Yeni Doküman

E0.FR-131

KA103 ÖĞRENİM HİBESİZ KATILIM DİLEKÇESİ

Yeni Doküman

A0.LS-100

DOSYA/KLASÖR İÇERİK LİSTESİ

Revizyon

E0.GT-130

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MESLEKİ GELİŞİM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-131

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MÜFREDAT VE MATERYAL GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-132

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

E0.GT-133

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI

Revizyon

A0.FR-020

MERKEZ ARŞİVİ DEVİR-TESLİM FORMU

Revizyon

A0.FR-022

ARŞİV DEVİR TESLİM FORMU

Revizyon

A0.FR-023

BELGE TALEP FORMU

Revizyon

A0.FR-024

EVRAK İMHA FORMU

İptal

E1.FR-023

SINAV KAĞIDI İMHA TUTANAĞI

İptal

İ1.FR-301

SAKLANMASINA LÜZUM OLMAYAN BELGELERE İLİŞKİN İMHA LİSTESİ FORMU

 

 

 

 

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA