Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

E0.FR-129

TAAHHÜTNAME

Yeni Doküman

E0-FR-501

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-502

MAZERETLİ DERS KAYIT FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-503

MAZERET SINAVI FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-503

MAZERET SINAVI FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-505

TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Yeni Doküman

E0-FR-506

İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ATANMASI TALEBİ

Yeni Doküman

E0-FR-507

TEZ VE DÖNEM PROJESİ KONUSU BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-508

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİSİ

Yeni Doküman

E0-FR-509

DOKTORA -SANATTA YETERLİK SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yeni Doküman

E0-FR-510

DOKTORA YETERLİK SANATTA YETERLİK SINAV JÜRİ ÖNERİSİ

Yeni Doküman

E0-FR-511

DOKTORA SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-512

DOKTORA YETERLİK SANATTA YETERLİK SINAV TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-513

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ VEYA ARA RAPOR TESLİM TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-514

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ BİLDİRİMİ

Yeni Doküman

E0-FR-515

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni Doküman

E0-FR-516

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-517

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-518

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR SONUÇ TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-519

TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-520

JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-521

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU ONAY FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-522

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

Yeni Doküman

E0-FR-523

TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI

Yeni Doküman

E0-FR-524

TEZ ONAY FORMU

Revizyon

E1.FR-018

TEK DERS BAŞVURU FORMU

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA