Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020 Yayımlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, 2020 yılı itibariyla geçmekte oldukları Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020” hazırlanmıştır. Bu rehber, YÖK tarafından yayımlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” belgelerini de içermektedir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Üniversitemizden bu ölçütler kapsamında uzaktan eğitimde kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin bir ek rapor istenecektir.

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütlerin ve Değerlendirme Rehberi 2020 dokümanını indirmek için tıklayınız.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA