Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Takımı Tarafından Ziyaret Edilecek

23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurumları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme programına dâhil olmakla yükümlü  kılınmıştır.

Üniversitemiz bu yıl Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin 6 kişilik Değerlendirme Takımı tarafından 11 Haziran 2019 (Salı) Ön Ziyaret, 7-10 Temmuz 2019 (Pazar-Çarşamba) Saha Ziyareti (Ana Ziyaret) gerçekleştirilecektir.

Ön Ziyaret, saha ziyaretinden 2-3 hafta önce Değerlendirme Takımı üyelerinin kurumda gerçekleştirdikleri ziyarettir. Ziyaret programında, takım üyelerinin kendi aralarında ve kurum yöneticileri ile gerçekleştirdikleri toplantı, Kalite Komisyonu üyeleriyle görüşme ve kurumu tanımak üzere bazı mekânların ziyareti yer almaktadır. Bir (1) günlük ön ziyaret sırasında, Saha Ziyaretinin (Ana Ziyaret) programı da netleştirilir.

Saha Ziyareti, Değerlendirme Takımı üyelerinin Üniversitemizin 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (İlgili rapor için tıklayınız.) ve YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzunda (İlgili kılavuz için tıklayınız.) yer alan Kurum Değerlendirme Formundaki konular çerçevesinde değerlendirileceği ana ziyarettir.  

Saha ziyareti, tüm toplantıların tamamlanması, Çıkış Bildirimi’nin sözlü olarak paylaşımı ve takımın kurumdan ayrılması ile sona erecektir.

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA