Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

E0.İA-500

ARA RAPOR İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-501

DERS MUAFİYETİ İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-502

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİSİ            İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-503

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK SINAV BAŞVURUSU           İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-504

DÖNEM PROJESİ İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-505

ENSTİTÜ MAZERET SINAVI İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-506

ENSTİTÜ PASAPORT HARCI MUAFİYET BELGESİ TALEBİ        İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-507

İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ATANMASI İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-508

MAZERETLİ DERS KAYIT İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-509

ÖZEL ÖĞRENCİ İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-510

TEZ DANIŞMANI ATANMASI İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-511

TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-512

TEZ DÖNEM PROJE KONUSU BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİĞİ       İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-513

TEZ ÖNERİSİ İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-514

TEZ PROJE TESLİMİ VE MEZUNİYET TUTANAĞI İŞ AKIŞI

Yeni Doküman

E0.İA-515

TEZ SAVUNMASI İŞ AKIŞI

Revizyon

E0-FR-501

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

Revizyon

E0-FR-502

MAZERETLİ DERS KAYIT FORMU

Revizyon

E0-FR-503

MAZERET SINAVI FORMU

Revizyon

E0-FR-504

TEZ DANIŞMAN ATANMASI TALEBİ

Revizyon

E0-FR-505

TEZ DANIŞMANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Revizyon

E0-FR-506

İKİNCİ TEZ DANIŞMANI ATANMASI TALEBİ

Revizyon

E0-FR-509

DOKTORA -SANATTA YETERLİK SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

Revizyon

E0-FR-510

DOKTORA YETERLİK SANATTA YETERLİK SINAV JÜRİ ÖNERİSİ

Revizyon

E0-FR-513

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ VEYA ARA RAPOR TESLİM TUTANAĞI

Revizyon

E0-FR-515

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ KONUSU VE TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Revizyon

E0-FR-516

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI

Revizyon

E0-FR-517

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU

Revizyon

E0-FR-518

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK ARA RAPOR SONUÇ TUTANAĞI

Revizyon

E0-FR-519

TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMU

Revizyon

E0-FR-521

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU ONAY FORMU

Revizyon

E0-FR-523

TEZ SAVUNMASI SINAV TUTANAĞI

Revizyon

E0-FR-524

TEZ ONAY FORMU

Revizyon

E0-FR-525

DOKTORA VE SANATTA YETERLİK TEZ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

Revizyon

E0-FR-526

TEZİN SON HALİ

Revizyon

E0-FR-527

TEZ TESLİMİ VE İLİŞİK KESME TUTANAĞI

Revizyon

E0-FR-528

ENSTİTÜ PASAPORT HARCI MUAFİYET BELGESİ TALEP FORMU

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA