Yeni Yayımlanan ve Revize Edilen Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Revizyon

İ0.FR-244

TAM ZAMANLI AKADEMİK PERSONEL BİLGİ FORMU

Revizyon

E0.FR-65

MESLEK YÜKSEKOKULU ETKİNLİK TALEP FORMU

Revizyon

İ1.SÖ-010

SÖZLEŞME

Revizyon

A0.SÖ-011

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) PROJE SÖZLEŞMESİ

Revizyon

A0.SÖ-012

FİKRİ ÜRÜN HAK SAHİPLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Revizyon

A0.SÖ-013

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI MUTABAKAT SÖZLEŞMESİ

Revizyon

A0.SÖ-014

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Yeni Doküman

İ0.FR-353

EK KONTENJAN HAFIZLIK BURSU TAAHHÜTNAMESİ

Yeni Doküman

E0.FR-263

MESLEK YÜKSEKOKULU MUAFİYET KOMİSYON TUTANAĞI

 

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA