26.03.2021 Tarihli Yeni Yayımlanan Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

İ0.SÖ-015

ERASMUS GİDEN PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ

Yeni Doküman

İ1.FR-401

TAAHHÜTNAME

Revizyon

A1.FR-004

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU ONAY FORMU

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA