Yeni Yayımlanan Doküman

 

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

İ0.KL-004

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA