19.01.2021 Tarihli Yeni Yayımlanan Dokümanlar

DOKÜMAN TALEPLERİ

Talep Türü

Doküman No

Doküman Adı

Yeni Doküman

İ1.FR-400

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Yeni Doküman

İ0.AY-001

AKADEMİK PERSONEL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Yeni Doküman

İ0.FR-263

İDARİ PERSONEL DENEME SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU

DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA