FSMVÜ Kalite Güvencesi Yönergesi

13 Şubat
TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitim Programı Düzenlendi
KYS
05 Şubat
TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Programının Üçüncüsü Gerçekleşti
KYS
24 Aralık
Kurumsal Değerlendirme Süreçleri ve KİDR Hazırlanmasına İlişkin Toplantı Düzenlendi
KYS
29 Kasım
Kalite Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
KYS
15 Ekim
Uluslararası Standardizasyon Zirvesine Katılım Sağladık
KYS
06 Eylül
Stratejik Plan İzleme ve Raporlama Sistemi Kuruluyor
KYS
23 Temmuz
Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesi Konulu Toplantıdaydık
KYS
10 Temmuz
Üniversitemizde Kalite Süreçleri Değerlendirildi
KYS
26 Haziran
YÖKAK Değerlendirme Takımı Ana Ziyareti İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
KYS
12 Haziran
Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Üyeleri Üniversitemize Ön Ziyarette Bulundu
KYS
31 Mayıs
Kalite Komisyonu Toplantısı Düzenlendi
KYS
22 Mayıs
Haftalık Toplantımızı Tamamladık
KYS
22 Nisan
TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Programı Gerçekleşti
KYS
12 Nisan
İç ve Dış Paydaş Anketlerinin Kullanımına Yönelik Toplantı Gerçekleşti
KYS
10 Nisan
Kalite Çalışmalarımıza Son Hızla Devam Ediyoruz
KYS
20 Mart
Haftalık Toplantımızı Tamamladık
KYS
06 Mart
Haftalık Toplantımızı Gerçekleştirdik
KYS
27 Şubat
YÖKAK 2018 Yılı Performans Göstergeleri Çalışmaları Yürütülüyor
KYS
25 Şubat
FIBAA Seminerine Katılım Sağladık
KYS
21 Şubat
Haftalık Toplantımızda Üniversitemizin 2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu İnceledik
KYS
13 Şubat
Kalite Koordinatörlüğü Toplantısı Yapıldı
KYS
04 Şubat
Kalite Güvencesi Çalışma Grubu İle Bir Araya Geldik
KYS
30 Ocak
Kalite Komisyonu Toplantısı Yapıldı
KYS
23 Ocak
2018 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlığı İçin Üyelerimizle Bir Araya Geldik
KYS
14 Ocak
Akademik Genel Kurul Toplantısı'na Katıldık
KYS
10 Ocak
Koordinatörlük Tanıtım Toplantısı Yapıldı
KYS
02 Ocak
Kalite Koordinatörlüğü Üyelerimizle Bir Araya Geldik
KYS
28 Aralık
Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı Pearson Assured Tarafından Akredite Edildi
KYS
28 Kasım
Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü YÖKAK Tarafından Dış Değerlendirmeye Tabi Tutuldu
KYS
28 Kasım
İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı Düzenlendi
KYS
16 Kasım
Yabancı Diller Bölümü Ön Değerlendirme Programı Gerçekleştirildi
KYS
22 Ekim
YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Ziyaret Edildi
KYS
15 Ekim
Risk Tabanlı Proses Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Verildi
KYS
12 Ekim
İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirici Eğitimi Düzenlendi
KYS
12 Ekim
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın Anlatımıyla Yükseköğretimde Kalite Süreci
KYS
26 Eylül
ALUTEAM ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya Hak Kazandı
KYS
25 Temmuz
Bütünleşik Kalite Yönetimi Uygulamaları Toplantısına Katılım Sağladık
KYS
02 Temmuz
Üniversitemizin Swot Analizi Toplantısı Gerçekleştirildi
KYS
02 Kasım
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Verildi
KYS
05 Eylül
Dış Tetkik Süreci Değerlendirme Toplantısı
KYS
DİLEK, ŞİKAYET TALEP FORMU
TALEP SORGULA